Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním. Více informací

NDS Spore Creatures

Uzavřeno
hra pro konzoli Nintendo DS
Vaše cena (s DPH):
299 Kč

Zboží nelze zakoupit.

Kód:
NIDS6643
Značka:
Electronic ArtsVeïte a vyvíjejte své vlastní pøíšerky na cestì za záchranou vašeho druhu a celé galaxie. Zaènìte jako primitivní organismus a objevujte okolní prostøedí. Poté se pøi øadì aktivit na dotykové obrazovce setkávejte, seznamujte nebo utkávejte s dalšími pøíšerkami. V prùbìhu doby rozvíjejte vzhled svých pøíšerek, rozšiøujte jejich dovednosti a pøidávejte další èásti tìl v Tvoøení pøíšerek. Nakonec objevte záhadný zdroj potíží celé galaxie a dejte vìci do poøádku!

Sdílejte své kreace s dalšími hráèi Tvoøení pøíšerek prostøednictvím Wi-Fi pøipojení Nintenda DS. Mùžete si uložit více než 30 nejoblíbenìjších pøíšerek a posléze je zaèlenit do své hry. Získáním více než 50 odznakù v prùbìhu hry odemknìte cheaty a další èásti tìl. Tvoøení pøíšerek pro DS je originální hrou, speciálnì upravenou pro platformu Nintendo DS a plnì využívající výhod oblíbeného stylusu a funkcí dotykové obrazovky.

Více informací najdete na oficiální stránce Spore (v èeštinì).


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.