Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním. Více informací

X360 Your Shape - Kinect exclusive

Uzavřeno
hra pro konzoli Xbox 360
Vaše cena (s DPH):
1 411 Kč

Zboží nelze zakoupit.

Kód:
USX22190
Značka:
UbiSoftPopulární cvièební série, tentokráte s plnou podporu Xbox 360 KINECT

Your Shape Fitness Evolved s Player projection je srdcem fitness hry, která mìla premiéru již v Prosinci 2009, Your Shape. Pro Kinect pøichází vylepšená verze Your Shape Fitness Evolved, kde je hráè zobrazen pøímo ve høe.

  • Hráè pozná pocit jaké to je být pøímo ve høe a vidí vlastní hýbající se postavu na obrazovce.
  • Na zaèátku každé sekce kamera neskenuje vaší postavu a analyzuje každou èást, automaticky vám poté pøipraví cvièení na míru. Hráè poté cítí že hra je skuteènì vytvoøena pouze pro nìj a zároveò nemohou podvádìt bìhem cvièení.
  • Na každý pohyb dostanete zpìtnou vazbu a systém automaticky vyhodnocuje úspìšnost vašeho cvièení
  • Hráè je neustále motivován a odmìòován za svùj výkon, hra odpovídá zábavnou a pøekvapivou formou vizuálních efektù

Minimální konfiguraceZboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Parametr Popis
Žánr Sport
Lokalizace Angličtina
PEGI 3